Как можем да ви помогнем?

Такси попечителство

Таксите за попечителство се начисляват ежемесечно и се показват като трансакции в секцията с трансакциите, в месечното извлечение по сметката (под трансакции) и в отчета за разходи и такси (реда с такси за попечителство). Потребителите няма да бъдат таксувани, ако приложената такса за попечителство се равнява на по-малко от 0,01 $ USD. Отделните акции няма да включват такса за попечителство, тъй като тази такса се прилага за инвестиционните сметки, а не за отделната инвестиционна трансакция.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия