Как можем да ви помогнем?

Получаване и прехвърляне на ценни метали

Можете да получавате участия в ценни метали, изпратени от друг потребител на Revolut. Въпреки това няма да можете да получавате ценни метали, изпратени извън платформата Revolut, и няма да можете да превеждате експозиция в ценни метали към сметки извън платформата Revolut.

Това е затворено предложение, по което можете да купувате, продавате, обменяте и превеждате в рамките на платформата Revolut.

Свързани статии