Как можем да ви помогнем?

Регулират ли се ценните метали?

Ценните метали не са регулирани продукти. Средствата, които получаваме във връзка с трансакциите с ценни метали, нямат гаранция (както при трансакциите с фиатна валута съгласно задълженията ни по силата на Закона за електронните пари (2011 г.) на Обединеното кралство). Всякакви ценни метали, които съхраняваме от ваше име, нямат покритие от Схемата за компенсации за финансови услуги.

Свързани статии