Как можем да ви помогнем?

Какво означава експозиция в ценни метали?

Защо наричаме това „експозиция в благородни метали“?

Защото ценните метали се съхраняват в единна сметка на името на Revolut при наш доверен партньор за услуги. Когато купувате злато, вие всъщност придобивате „експозиция“ в това, което се съхранява по сметката за ценни метали на Revolut.

Какво значение има това за мен?

Това означава, че не „притежавате“ буквално златото – вместо това стойността на вашата „експозиция“ се увеличава и намалява, както това се случва със стойността на златото. При инвестиционните цели е почти все едно притежавате благородните метали, но не можете да изпращате златото или среброто извън сметката си на Revolut и не може да ви бъде доставено физическо злато или сребро. Също така, ако Revolut някога изпадне в несъстоятелност, ще продадем всички ценни метали, които съхраняваме от ваше име, и ще кредитираме сметката ви за електронни пари със съответната сума във фиатна валута.

Общо взето, това е всичко!

Свързани статии