Как можем да ви помогнем?

Отговарям ли на условията за застраховка за пътуване на Revolut?

Налично е покритие, при условие че вие и вашият придружител, посочен в полицата:

  • Сте жители на Европейската икономическа зона (ЕИЗ)
  • Сте жители на една и съща държава и пътувате заедно
  • Сте на възраст 84 години или по-малко в началото на пътуването, ако плащате подневно, и сте на 70 или по-малко, ако плащате годишно
  • Сте регистрирани в системата на здравеопазването в държавата си на произход (която трябва да е в ЕИЗ)
  • Не пътувате, въпреки че това е медицински противопоказно за вас
  • Не пътувате отделно от посочения застрахован възрастен
  • Предприемате пътуване, което отговаря на определението за пътуване

Вижте правилата и условията за още информация.

Свързани статии