Как можем да ви помогнем?

Каква е максималната продължителност на пътуването, която се покрива от застраховката за пътуване?

Максималната продължителност на пътуването е 40 дни. Всяко пътуване, надхвърлящо този период, няма да има застрахователно покритие, включително всяка част от него, която е с продължителност под 40 дни, и не можете да използвате застраховката заедно с друга застраховка, която да ви носи покритие за по-дълъг период. Ако планирате да предприемете по-дълго пътуване, ще трябва да закупите конкретна застраховка за това.

Свързани статии