Как можем да ви помогнем?

Задаване на периодични плащания

Можете да зададете толкова периодични плащания, колкото са ви необходими, и да им дадете различни имена. За да зададете периодично плащане, докоснете „Плащания“ на основния екран за навигация в приложението, след което изберете „Периодични и планирани“. За да настроите или отмените периодично плащане, го докоснете и ще получите опции за настройване, дезактивиране, активиране или изтриване по всяко време. Имайте предвид, че не можете да заключите обменния курс от момента на задаване на плащането и че ще използваме обменния курс за деня на извършване на плащането. Имайте малко доверие в нас – и при това положение избягвате да плащате по неприятни обменни курсове!

Ако не разполагате с достатъчно средства за завършване на плащане, ще ви изпратим известие 24 часа предварително, за да имате достатъчно време да допълните сметката си и да извършите плащането. Така никога няма да имате пропуснати плащания!

Свързани статии