Как можем да ви помогнем?

Ще ми бъдат ли начислявани такси за парични преводи?

Revolut не ви начислява такси за парични преводи в рамките на вашия лимит за обмен на валути. Въпреки това при извършване на международен превод, надвишаващ безтаксовия ви лимит за чуждестранен валутен обмен, ще ви таксуваме 0,5% върху тази сума. Надстройте до Revolut Premium или Revolut Metal сега, за да разполагате с неограничен безтаксов чуждестранен валутен обмен.

Банката бенефициент може също така да начисли такса за получаване на превода. Докато парите се превеждат, може да бъдат обработени от банка посредник, която може също да ви начисли такса за обработка. Поради тази причина получената сума може да е по-малка от тази, която сте изпратили.

Можем да ви предоставим прогнозни очаквания за възможните такси за следните валути:

  • 35 AUD
  • 20 CAD
  • 50 AED
  • 16 – 32 EUR (извън SEPA)
  • 7500 JPY
  • 35 NZD
  • 20 – 40 USD

Тези такси са само прогнозни и могат да бъдат начислени от банката посредник или банката бенефициент.

Свързани статии