Как можем да ви помогнем?

Ще ми се начисляват ли такси за теглене в брой

Тегленето на пари с карта на Revolut, поддържаща няколко валути, е безплатно. За да имаме устойчиви приходи обаче, ни се налага да използваме правила за добросъвестно използване: тегленията в брой са безплатни до лв 450 на месец и всичко над този лимит се таксува с 2% отгоре. Трансакциите за обмен на валута са безплатни до лв 11,500 на месец и всичко над този лимит се таксува с 0,5% отгоре. Можете да проверите по всяко време колко от безтаксовия лимит ви остава в текущия ви ценови план в раздел „Профил“.

Надстройте до Revolut Premium или Revolut Metal сега, за да разполагате с неограничен безтаксов обмен на валута и съответно лв 900 или лв 1350 лимит за теглене без такси.

Свързани статии