Как можем да ви помогнем?

Как да потвърдя самоличността си?

Отидете в „Настройки“ под раздел ⚙ „Профил“ на приложението, докоснете „Лични данни“ и потвърдете самоличността си. Ще трябва да заснемете валиден издаден от държавен орган документ за самоличност със снимка, както и снимка на лицето ви. Може да поискаме копие от документ, удостоверяващ законното ви право да пребивавате в държавата (напр. виза). Ето и няколко съвета за гарантиране на успешно преминаване на проверката на самоличността:

  • Направете ясна снимка на документа за самоличност – всеки детайл по него трябва да може да се чете и да няма размазвания
  • Направете снимките в добре осветена среда
  • Изключете светкавицата, за да избегнете отблясъци по повърхността на документите
  • Уверете се, че данните в профила на Revolut отговарят на данните в документа ви за самоличност
  • Уверете се, че от валидността на документа за самоличност остават още поне 3 месеца
  • Не снимайте вече заснети снимки

Свързани статии