Как можем да ви помогнем?

Получаване на резервна карта

Може да имате до 3 активни физически карти и 5 активни виртуални карти, свързани с вашата сметка в Revolut. Поради специфичната изработка, която се прилага в производството на нашите карти Metal, е възможно да има само до 2 активни карти Metal към даден момент. Употребата на виртуална карта за еднократна употреба не се отразява на лимита ви, без значение колко пъти я използвате.

За всяка допълнителна карта се плаща такса за резервна карта в размер на 4,99 £или еквивалента стойност във вашата валута (плюс такса за доставка, ако е приложима). Друга възможност е да надстроите до Revolut Premium или Revolut Metal и да получите допълнителна карта с експресна доставка безплатно!

Може да използвате карти съвместно или да замразите всяка допълнителна карта в приложението и просто да докоснете „Размразяване“, когато искате да я използвате. Може също така да зададете имена на резервните карти в приложението, така че да запомните за какво се отнася всяка карта, но това име няма да бъде отпечатано върху физическата карта.

Имайте предвид също, че резервната карта трябва да се използва само от титуляра на сметката. Ако искате карта за друго лице, въпросното лице може просто да създаде своя собствена сметка на Revolut, ако е на възраст над 18 години.

Свързани статии