Как можем да ви помогнем?

Ще ми се начисляват ли такси за чуждестранен валутен обмен?

Междувалутният обмен е безплатен до лв 11,500 на месец, след което се прилага такса от 0,5% за добросъвестно използване. Можете да проверите по всяко време колко от безтаксовия лимит ви остава в текущия ценови план в раздел „Профил“.

Надстройте до Revolut Premium или Revolut Metal сега, за да се радвате на неограничен безплатен чуждестранен валутен обмен!

Свързани статии