Как можем да ви помогнем?

Парите ми в безопасност ли са?

Начинът, по който Revolut защитава парите ви, зависи от това в кое юридическо лице на Revolut сте регистрирани. Можете да разберете в кое юридическо лице на Revolut сте регистрирани, като:

  1. Отворите приложението Revolut
  2. Щракнете върху „Табло“ или иконата на вашия профил
  3. Щракнете върху иконата „Настройки“
  4. Превъртите до долната част на страницата

Ако сте регистрирани в юридическото лице Revolut Bank UAB:

Почти всички депозити в Revolut Bank UAB се застраховат от държавното дружество „Застраховка на депозитите и инвестициите“ (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“) на Литва. Това означава, че ако застрахован депозит не бъде върнат в резултат на това, че Revolut Bank UAB не е в състояние да изпълни финансовите си задължения, държавното дружество „Застраховка на депозитите и инвестициите“ на Литва изплаща компенсация по застраховката на депозита на депозиралите средствата лица. Максималната сума на компенсацията по застраховката на депозита в Revolut Bank UAB за едно депозиращо лице е 100 000 EUR. Сумата на компенсацията по застраховката на депозита се определя, като се събират всички депозити, съхранявани в Revolut Bank UAB. Обърнете внимание, че някои депозити не са застраховани. Повече информация относно застраховката на депозитите е налична тук.

Ако сте регистрирани в юридическото лице Revolut LTD:

Като институция, която управлява електронни пари, от нас се изисква да „гарантираме“ парите, които получаваме от (или за) клиенти като вас.

„Гарантиране“ означава, че депозираме парите, които получаваме от вас (или за вас), в банкова сметка за клиентски пари. Ние съхраняваме парите в тези клиентски сметки от ваше име. Имаме клиентски сметки в редица големи банки (които отговарят на нашите изисквания и изискванията на нашия регулатор).

Тази гаранция е за ваша сигурност, тъй като в случай че Revolut обяви несъстоятелност, парите в тези сметки ще бъдат използвани, за да се изплатим на вас (и на другите ни клиенти), преди който и да е друг.

Тъй като сметката, която сте отворили при нас, е сметка за електронни пари (а не банкова сметка), парите ви не са покрити от Схемата за компенсации за финансови услуги.

Свързани статии