Как можем да ви помогнем?

Какво е проверка на източник на средства?

Проверките за източници на средства са много важни, но малко хора са наясно с тях. Revolut се ангажира да възпрепятства финансовите престъпления при всяка възможност и един от начините, по които правим това, е като следваме пътеката на парите.

По време на проверката на източника на средства ще ви помолим да предоставите документи, които доказват, че вашите трудно спечелени пари идват от легитимен източник и да идентифицирате как и за каква цел се финансира вашата сметка.

Документирането на източниците на доходи на клиента дава възможност на финансовата институция да:

  • гарантира, че рискът на клиентите е оценен по подходящ начин
  • разбере как и къде е генериран капитал
  • гарантира, че необходимите мерки и контрол са съизмерими с рисковете, породени от финансовата институция
  • идентифицира дали трансакционната дейност на клиента е в съответствие с това, което разумно би се очаквало въз основа на записаната информация за клиента

Въпреки че не можем да кажем със сигурност колко време може да отнеме една такава проверка, ние правим всичко възможно да приключим преглеждането възможно най-скоро.

Свързани статии