Как можем да ви помогнем?

Парите ми в безопасност ли са?

Начинът, по който Revolut защитава парите ви, зависи от това в кое дружество на Revolut сте регистрирани. Можете да разберете в кое дружество на Revolut сте регистрирани, като:

  1. Отворите приложението Revolut
  2. Щракнете върху „Табло“ или иконата на вашия профил
  3. Щракнете върху иконата за настройките
  4. Превъртите до долната част на страницата

Ако сте регистрирани в дружеството Revolut LTD

Да. Като институция, която управлява електронни пари, от нас се изисква да „гарантираме“ парите, които получаваме от (или за) клиенти като вас.

„Гарантиране“ означава, че депозираме парите, които получаваме от вас (или за вас), в банкова сметка за клиентски пари. Ние съхраняваме парите в тези клиентски сметки от ваше име. Имаме клиентски сметки в редица големи банки (които отговарят на нашите изисквания и изискванията на нашия регулатор).

Тази гаранция е за ваша сигурност, тъй като в случай че Revolut обяви несъстоятелност, парите в тези сметки ще бъдат използвани, за да се изплатим на вас (и на другите ни клиенти), преди който и да е друг.

Тъй като сметката, която сте отворили при нас, е сметка за електронни пари (а не банкова сметка), парите ви не са покрити от Схемата за компенсации за финансови услуги.

Свързани статии