Как можем да ви помогнем?

Защо в извлечението по сметката ми има трансакции с описание „Revolut Payments UAB“ и „Revolut Bank UAB“?

Всички преводи и плащания са извършени от сметката ви за електронни пари в Revolut Payments UAB. За да се осигурят средства за тези трансакции, ще се извършват трансакции между Revolut Payments UAB и Revolut Bank UAB. Те ще бъдат под формата на пари, които излизат от безсрочния ви депозит и се кредитират по сметката ви за електронни пари. В извлечението ви от Revolut Bank UAB ще фигурира запис „трансакция с изходящи средства,“ а в извлечението ви от Revolut Payments UAB ще фигурира запис „трансакция с входящи средства“.

Стремим се да поддържаме възможно най-голям баланс по безсрочния ви депозит, така че ще се извършват преводи по сметката ви на Revolut, които от своя страна ще генерират още трансакции с цел превеждане на средства по безсрочния ви депозит.

Свързани статии