Как можем да ви помогнем?

Защо Revolut събира данъчна информация?

Revolut, като финансова институция, е задължена по закон да събира и докладва информация за Вашите местопребивавания за данъчни цели. Това се регулира от международни стандарти, по-специално CRS (Common Reporting Standard) и FATCA (Закон за спазване на данъчното законодателство по отношение на чуждестранни сметки).

От Revolut се изисква да получи самостоятелно сертифициране от клиентите за следната информация съгласно FATCA/CRS:

  1. Име
  2. Адрес по пребиваване
  3. Дата на раждане
  4. Обикновено се счита за данъчно пребиваващ в държави, в които плащате данъци или присъствате физически поне 6 месеца в годината.
  5. Идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) по отношение на всяко данъчно пребиваване

Свързани статии