Как можем да ви помогнем?

Ще сподели ли Revolut данъчната ми информация с някого?

По закон Revolut е задължена да докладва ежегодно на местните данъчни власти в Литва за салдата по сметките в края на годината или да предоставя информация по тяхно искане. Revolut не споделя информацията Ви на автоматична база или директно с данъчните власти на други държави, а литовските данъчни власти са тези, които отговарят за събирането и изпращането ѝ на други местни власти съгласно Стандарта за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, разработен от OECD, който представлява международен консенсус за автоматичен обмен на информация за финансови сметки за данъчни цели на реципрочна основа.

Свързани статии