Как можем да ви помогнем?

Какво е FATCA/CRS?

FATCA/CRS позволява на данъчните органи да имат по-добра представа за финансовите активи, притежавани от техните резиденти, и да се борят с укриването на данъци.

CRS е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и изисква от участващите юрисдикции да получават информация от своите финансови институции и автоматично да обменят тази информация с други юрисдикции на годишна база. За повече подробности относно СРС посетете уеб сайта на OECD.

FATCA е законодателство на САЩ, което изисква от чуждестранните финансови институции да получават информация за чуждестранните финансови активи, притежавани от американски лица. За повече информация относно FATCA посетете уебсайта на IRS.

Свързани статии