Как можем да ви помогнем?

Какво представлява Извлечението за таксите?

Revolut Ltd и Revolut Bank UAB са задължени по силата на закона да предоставят на своите лични (нестопански) клиенти с план Standard и платени планове извлечение за таксите, в което са посочени таксите, направени по тяхна сметка за съответния период.

Ако сте физическо лице, което наскоро се е присъединило към Revolut, вашето извлечение за таксите ще обхваща месеците, откакто сте открили сметката си. Ако сте клиент на Revolut Ltd от по-дълго време (над една година), ще получите извлечение за таксите, обхващащо последните 12 месеца, откакто използвате своята сметка.

Ако сте клиент на Revolut Bank UAB, вашето извлечение за таксите ще покрива таксите, направени през предходната календарна година. Ще можете да прочетете за кой период от време се отнася вашето извлечение за таксите в горната част на вашия документ.

Свързани статии