Как можем да ви помогнем?

Защо има постоянна такса за THB и UAH?

Най-трудно се прави технически анализ на неликвидните валути. Те трудно могат да бъдат продадени или заменени за пари в брой без значителни загуби от стойността им. Има значително несъответствие между покупната и продажната им цена. Revolut посочва 2 неликвидни валути: THB (Тайландски бат) и UAH (Украинска гривня).

И за двете се прилага такса от 1% за обмен през делнични дни (между 18:00 ч. в Ню Йорк в неделя и 17:00 ч. в Ню Йорк в петък) и 2% извън този времеви интервал за покриване на евентуални загуби, които могат да произлязат от колебанието в обменния курс.

Свързани статии