Как можем да ви помогнем?

Как да проверя кои такси са приложени към извършения от мен обмен на валута?

Можете да видите всички свързани такси в приложението. Преди да извършите обмен, можете да видите таксите на екрана за поръчка (когато въвеждате сумата, която искате да купите/продадете), на екрана за потвърждаване на поръчката (когато преглеждате и потвърждавате поръчката) или на екрана с данни за поръчката (след като поръчката е направена, в списъка с трансакции на потребителя).

Ако използвате функцията „Обмен“, за да обменяте парите си, ще видите таксата на екрана, преди да потвърдите обмена. Освен това винаги можете да проверите отпуснатата сума за безплатен обмен на валута в приложението. Просто щракнете върху вашия аватар и ще видите „Лимити“ > „Обмен на валута“. Ще видите кога ще се нулира лимитът ви за текущия месец – „Дата на обновяване на лимита“. Имайте предвид обаче, че датата не включва точния час, а точното време също е важно. Ако все още виждате таксата на датата на обновяване, изчакайте още малко, за да се обнови лимитът. Таксата винаги се изчислява върху базовата валута.

Освен това трябва да запомните, че всяко плащане с карта и теглене от банкомат, при което се извършва обмен на валута, също се причислява към лимита.

И още нещо – можете да видите таксата, като щракнете на обмен в списъка си с трансакции. Ако е била начислена такса, това ще бъде показано в някое от действията, свързани с обмен: „Обменяне към“ (от страната на джоба на целевата валута) или „Обменяне от“ (от страната на джоба на изходната валутата). Така че, ако обменяте например GBP в EUR, таксата ще бъде от страната на целевата валута (в EUR).

Свързани статии