Как можем да ви помогнем?

Какво представлява динамичното конвертиране на валути (DCC)?

Понякога банкомат или терминал за карти може да ви попита дали искате да бъдете таксувани във валута, различна от тази, в която се опитвате да извършвате трансакции. Например банкомат в Обединеното кралство може да предложи да ви даде пари в GBP, но да ви таксува в USD.

За да сте сигурни, че винаги получавате най-добрия курс, трябва винаги да изберете да бъдете таксувани в местната валута на държавата, в която се намирате.

Ако сте в Тайланд, изберете тайландски бат, в Испания – евро, а в САЩ – щатски долари. Ако изберете „с конвертиране“, доставчикът на банкомата може да приложи свой собствен обменен курс, който не е междубанковият курс.

Отхвърлих конвертирането на валута, предложено от банкомата, но въпреки това беше беше приложено?

Ако отхвърлите конвертирането на валута по време на извършване на плащане, но въпреки това то е приложено, можем да повдигнем искане за връщане на средства от ваше име. За да изпратите формуляр за връщане на средства, отидете в хронологията на трансакциите ви, изберете трансакцията, която искате да докладвате, и докоснете „Докладване за проблем“. Ще можете да изпратите формуляра оттам.

Забележка: Иск за връщане на средства може да бъде повдигнат както за тегления от банкомат, така и за плащания с карта.

Свързани статии