Как можем да ви помогнем?

Как работи процесът по възстановяване на средства?

Какво представлява връщането на средства?

Връщането на средства е процес, който ви позволява да оспорите дадена трансакция, когато нещо се е объркало, като например:

  • Търговецът не е предоставил стоките или услугите по описания начин (или не ги е предоставил изобщо)
  • При взаимодействието с търговеца е възникнала грешка, която е довела до неправилно таксуване (например двойно таксуване или таксуване в неправилна валута)
  • Трансакцията е била с цел измама

Следва да заявите връщане на средства едва когато сте изчерпали всички други възможности за разрешаване на въпроса (например да се свържете с търговеца), тъй като връщането на средства е последната възможна мярка и изпълнението ѝ обикновено отнема известно време. Това е особено важно при случаите, които не се дължат на измама, тъй като Visa и Mastercard изискват доказателство, че сте направили опит да се свържете с търговеца, за да заявите връщането на средства.

Условията, при които се извършва връщане на средства, се определят от Visa и Mastercard, а спорът се води между вас и търговеца, затова е от съществено значение да предоставите цялата приложима информация, с която разполагате, за да ускорите процеса и да увеличите максимално възможността искането ви да бъде уважено.

Преглед на изпратената от вас информация

Когато ни изпратите оспорване чрез формуляра за връщане на средства, първо преглеждаме подадената от вас информация, за да се уверим, че разбираме вашата ситуация и имаме всичко необходимо, за да ви върнем парите. Това може да отнеме до 3 дни, но обикновено е по-бързо.

Заявка за връщане на средства

След като прегледът ни приключи, ако е възможно, ще подадем заявка за връщане на средства за вашия случай.

При „връщане на средства“ е необходимо Revolut да поиска от търговеца възстановяване на сумата по вашите трансакции чрез официален процес, определен от Mastercard и Visa. Ще изпратим цялата информация, която ни предоставяте, на търговеца, за да докажем, че сте били таксувани неправилно.

Срок за връщане на средства

След пускане на заявката търговецът има до 45 дни да отговори. Ако търговецът отхвърли заявката, може да отнеме още повече време. Целият процес от подаване до окончателно решение може да отнеме до 12 седмици. За съжаление, не можем да ускорим процеса по връщане на средства, тъй като той се определя от Mastercard и Visa.

Уведомяване за резултата

Ще ви предоставяме актуална информация по имейла за развитието по искането ви за връщане на средства.

Ако търговецът приеме заявката ви, средствата ви ще бъдат възстановени автоматично.

Ако търговецът отхвърли заявката ви, може да поискаме повече информация, за да преценим дали можем да продължим с искането за връщане на средства.

Обърнете внимание, че няма гаранция, че можем да върнем парите ви обратно чрез процеса по връщане на средства, дори и при наличие на доказателства.

Права за връщане на средства

При положение че вашият случай не отговаря на критериите, определени в правилата на MasterCard или Visa, няма да можем да подадем заявка за връщане на средства. Поднасяме своите извинения, но в подобна ситуация няма да можем да окажем допълнително съдействие.

Свързани статии