Как можем да ви помогнем?

Таксуваха ме повече от веднъж за една и съща трансакция

Понякога търговците могат да обработват плащанията си с карти по начин, който ще създаде дубликат на вашата трансакция. Ако това се случи, старата ще изтече след 8 до 16 дни, а балансът ви ще бъде възстановен автоматично.

Понякога търговецът не може да обработи трансакцията в момента на плащането. Ако това се случи, той може да запази трансакцията и да я обработи по-късно, така че да бъде отразена в приложението ви само няколко дни по-късно.

Когато получите една от тези трансакции, се опитайте да си спомните дали сте извършили плащане към този търговец. Ако сте го направили, проверете състоянието на първоначалната трансакция, за да видите дали е в процес на изчакване, или е върната. Възможно е търговецът да я е обработил отново, за да възстанови средствата, тъй като оригиналната трансакция не е била успешна.

Можете да намерите повече информация за отложени трансакции в ЧЗВ за това какво представлява отложена трансакция.

Свързани статии