Как можем да ви помогнем?

Ще ми бъде ли начислена такса за изпращане на пари към банкова сметка или карта?

Преводи към банкови сметки

Моля, изберете държавата, в която е подписано вашето потребителско споразумение с Revolut, преди да използвате нашите ЧЗВ. Условията може да се различават в зависимост от региона ви.

Такси за превод с Revolut

Местните преводи са безплатни. При международните преводи не се начисляват такси, когато се правят до други клиенти на Revolut или до сметки, които не са в Revolut, но са в региона на SEPA и в EUR.

При плащания извън зоната на SEPA за международни преводи към получатели, които не са в Revolut, се прилага такса. Тези такси се изчисляват в реално време и варират спрямо това каква валута изпращате и къде я изпращате.

До 8 юли 2022 г.: Клиентите на Premium и Metal получават отпусната сума за съответно 1 или 3 безплатни международни превода.

След 8 юли 2022 г.: за клиентите на план Premium ще се прилага отстъпка от 20% за всеки международен превод. Клиентите на план Metal ще се възползват от 40% отстъпка.

В приложението винаги ще ви показваме всички такси, които се прилагат към момента на трансакцията (вижте нашата Страница за такси).

Може да се прилагат други такси

Всеки месец можете да изпращате до лв 2,000 без такси за обмен. Ако надвишите този праг, ще се приложи такса от 0,5%, но можете да надстроите до Revolut Premium или Revolut Metal, за да превеждате средства без ограничение по целия свят без такси за валутен обмен. Възможно е да се прилагат такси за обмен в редки валути или в часове, в които пазарът е затворен.

Имайте предвид, че докато парите ви се превеждат, банка посредник или получаващата банка може да приспадне от тях такса, така че получената сума да бъде по-малка от изпратената. Обърнете внимание, че таксите на банките посредници може да се приложат дори и при неуспешен превод.

Преводи към карти

За преводите към карта се прилага такса. Тази такса се изчислява в реално време и ще ви бъде показана в приложението, преди да потвърдите плащането. Точният размер на таксата зависи от самия превод (например от това каква сума изпращате и докъде).


Свързани статии