Как можем да ви помогнем?

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в EUR?

Какви видове преводи мога да използвам, за да изпращам сума в EUR?

Съществуват три различни вида преводи: преводи към клиент на Revolut, преводи с карта и банкови преводи.

Обърнете внимание, че изпращането на пари до карти в момента е налично само за определени потребители. Следете новините ни!

На кого мога да изпращам суми в EUR?

Можете да изпращате суми в EUR на получател, който има банкова сметка в държава от SEPA. Можете също така да изпращате суми в EUR на бенефициенти извън зоната на SEPA срещу по-висока такса. 

SEPA включва: 

  • 27 държави членки на Европейския съюз (ЕС) + 3 държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП):
  • Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Република Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция
  • 6 държави извън ЕИП, за които е разширен географският обхват:
  • Андора, Монако, Сан Марино, Швейцария, Обединеното кралство, Ватикана
  • Територии извън ЕИП:
  • Майот, Сен Пиер и Микелон, Гърнси, Джърси, Остров Ман

Каква информация ми е необходима за моя бенефициент?

За да направите превод към клиент на Revolut, ще ви бъде необходим неговият телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено се нуждаете от пълното име на бенефициента и неговия IBAN номер. Дължината на IBAN номера трябва бъде между 14 и 34 цифри

За да изпратите пари по карта, са ви необходими само номерът на картата и пълното име на нейния притежател. 

Каква сума мога да изпращам?

За повечето валути няма ограничения по отношение на сумата за превод. Определени валути може да имат наложени ограничения от нашите партньори за плащания, които не можем да разкрием от съображения във връзка със съответствието.

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са ограничени до 2500 щатски долара (или равностойността им във валута) на трансакция, а преводите към карти Mastercard са ограничени до 5000 щатски долара (или равностойността им във валута) на трансакция. 

Имайте предвид, че начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че часовете на пристигане, таксите от посредници, начислени от други банки, и описанието, което вашият бенефициент може да види върху извлечението, може да се различават. Предоставяме повече информация относно това, когато извършвате превод в приложението.

Колко време обикновено отнема пристигането на парите?

  • Преводи към банкови сметки

Преводите на суми в EUR към банкова сметка, намираща се в SEPA, обикновено пристигат за 1 ден, но може да отнеме до два работни дни, ако банката бенефициент не поддържа незабавни плащания.

  • Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат и до 30 минути.

Свързани статии