Как можем да ви помогнем?

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в AED?

Какви видове преводи мога да използвам, за да изпращам сума в AED?

Съществуват три различни вида преводи: преводи към клиент на Revolut, преводи с карта и банкови преводи.

Обърнете внимание, че изпращането на пари до карти в момента е налично само за определени потребители. Следете новините ни!

На кого мога да изпращам суми в AED?

Можете да изпращате суми в AED на бенефициент, който има банкова сметка в Обединените арабски емирства. Можете също така да изпращате суми в AED на бенефициенти извън Обединените арабски емирства срещу по-висока такса. 

Каква информация ми е необходима за моя бенефициент?

За да направите превод към клиент на Revolut, ще ви бъде необходим неговият телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено се нуждаете от пълното име на бенефициента, неговия SWIFT/BIC код и IBAN номер. SWIFT/BIC кодът трябва да бъде 8 или 11 цифри. Дължината на IBAN номера трябва бъде 23 символа, започвайки с AE.

За да изпратите пари по карта, са ви необходими само номерът на картата и пълното име на нейния притежател. 

Каква сума мога да изпращам?

За повечето валути няма ограничения по отношение на сумата за превод. Определени валути може да имат наложени ограничения от нашите партньори за плащания, които не можем да разкрием от съображения във връзка със съответствието. 

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са ограничени до 2500 щатски долара (или равностойността им във валута) на трансакция, а преводите към карти Mastercard са ограничени до 5000 щатски долара (или равностойността им във валута) на трансакция. 

Имайте предвид, че начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че часовете на пристигане, таксите от посредници, начислени от други банки, и описанието, което вашият бенефициент може да види върху извлечението, може да се различават. Предоставяме повече информация относно това, когато извършвате превод в приложението.

Колко време обикновено отнема пристигането на парите?

  • Преводи към банкови сметки

Преводите на суми в AED към банкова сметка в Обединените арабски емирства обикновено пристигат за 3 до 5 работни дни. 

  • Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат и до 30 минути.

Свързани статии