Commodities trading with Revolut

Exchange precious metals quickly and easily, directly from your phone.
С оценка 5 звезди от над 1 милион души

Fast, secure commodities trading with Revolut

Protect your money from inflation

Protect your money from inflation

  • Retain value in precious metals while central banks keep printing cash
  • Keep track of your money with your own commodities trading Vault
Real-time market rates and alerts

Real-time market rates and alerts

  • Know exactly how the market is performing by checking out our real-time graphs
  • See current rates, and set price alerts for when precious metals hit your desired value
Secure your preferred rate with auto-exchange

Secure your preferred rate with auto-exchange

  • Exchange at a rate that suits you with automatic commodities exchange
  • Simply set the target rate for your commodity and we'll auto-exchange when the market matches it

How to set up commodities trading with Revolut

Access precious metals directly in the Revolut app and start trading commodities today.

Download the Revolut app

Get started with Revolut on your iOS or Android device

Tap on Commodities

Go to Dashboard > Commodities, then read and accept the T&Cs

Start exchanging commodities

Browse market rates and trade precious metals with any of our supported currencies

Common questions

Can you make money trading commodities?

You can make money from trading commodities and it is traded every day, however just like stocks, the price goes up and down according to current global events and it can be risky for a number of reasons.

How do I trade commodities?

To start trading commodities, simply download the Revolut app, open the Commodities widget and in seconds you can be exchanging precious metals with any of the supported fiat or crypto currencies.

Is Gold e-money?

It’s important to understand that gold is not like the e-money in your Revolut account. Gold is not e-money and as such, our gold services are not regulated in the UK by the Financial Conduct Authority.

Learn more

Присъединете се към Revolut безплатно

Управлявайте ежедневните си разходи с ефективно бюджетиране и анализи, прехвърляйте пари в чужбина, харчете лесно в местната валута и много други. Присъединете се към 10M+ клиенти, които вече използват Revolut.

Необходимо е да сте убедени, че тази оферта за стоки на Revolut е подходяща за вас с оглед на финансовите ви обстоятелства и отношението към риска, преди да започнете. Цената или стойността на стоки като злато може бързо да се увеличи или намали по всяко време. Рискът от загуба при експозициите за стоки може да бъде значителен. Средствата, получени от нас във връзка със стоки, няма да бъдат защитени (съгласно Закон за електронните пари (2011 г.) (Electronic Money Regulations 2011) на Обединеното кралство или покрити от Схемата за компенсации за финансови услуги. Не можем да гарантираме навременността, точността или целостта на каквато и да е част от данните или информацията, използвана във връзка с вашето притежание на експозиции за стоки.

Услугата за стоки на Revolut не се регулира от FCA.