Разрешения и роли

Поддържайте контрол, когато делегирате достъп и действия на членовете на екипа си, като зададете разрешения и роли във вашия акаунт

Предоставете достъп на няколко членове на екипа

  • Предоставете административен достъп до вашия акаунт и позволете да се управлява от повече от един човек, ако е необходимо
  • Задайте ограничен достъп до сметките за членове на екипа спрямо ролите им във фирмата ви

Персонализирайте потребителските роли и разрешителни за своите бизнес нужди

  • Създайте потребителски роли за различните видове членове на екипа
  • Предоставете разрешения за всяка роля въз основа на това какво трябва да се преглежда и извършва
  • Разрешете управлението на потребители, настройки за сметки, плащания и карти, както и други точки на контрол
  • Напр. можете да управлявате нивото на достъп на всеки един: без достъп, само за четене и права за редактиране

„С Revolut Business задаваме разрешения, за да може екипът ни по сметките лесно да управлява харченето, да контролира плащанията и да гарантира, че финансите ни са правилно контролирани по всяко време.“

Gavin Clark, Собственик

Избягвайте грешки с одобрение на плащането

  • Настройте правила за плащане и оставете вашия екип да преглежда и одобрява плащанията, преди да бъдат изпратени
  • Задайте комплексни условия за плащания и съответно номинирайте няколко преглеждащи
  • Например, задайте правило, така че всяко плащане, по-голямо от 500EUR, да се нуждае от одобрение от двама членове на екипа с роли на счетоводител

Присъединете се към Revolut Business

Създайте сметка безплатно