Как можем да ви помогнем?

Трябва ли да плащам такси за използване на търговска сметка?

Revolut се стреми да осигури на нашите фирмени клиенти безплатни базови услуги по обработка на плащанията.
Това се указва от безплатния лимит – общият обем на транзакциите, който Вашата фирма може да обработва ежемесечно без такса за обработка.

Размерът на безплатния лимит се определя от Вашия план. След като Вашата фирма достигне определен лимит през конкретния месец, Revolut ще Ви начисли 1,3% от дяла на Вашите месечни транзакции, надвишаваща безплатния лимит.

Безплатният лимит е приложим само за придобиване на карта във Великобритания и ЕС. В случай на придобиване на карта извън Великобритания и ЕС, винаги ще трябва да плащате 2,8% от общия обем на транзакциите.

Що се отнася до таксите за валутен обмен, важат същите безплатни лимити и такси като за фирмените сметки. Това означава, че ако например Вие сте на план Scale и достигнете общо £50 000 за всички трансакции с валутен обмен, върху таксите за валутен обмен ще Ви бъде начислен 0,4% марж.

Фирми, които са на планове Enterprise, могат да се възползват от неограничена реална такса за валутен обмен.

Свързани статии