Как можем да ви помогнем?

Какво ще се случи, ако трябва да възстановя сума, но в търговската ми сметка няма достатъчно средства?

Първо, ние ще проверим вашата свързана фирмена сметка и ако в нея има достатъчно пари, за да бъде извършено възстановяване на сумата, ще прехвърлим необходимата сума от тази свързана сметка във вашата търговска сметка, за да покрием разликата в средствата, необходими за извършване на възстановяването.

Ако средствата във вашата свързана фирмена сметка не са достатъчни, за да се компенсира тази разлика, ще трябва да отидете в раздел Сметки и да прехвърлите пари от други фирмени сметки в тази свързана сметка или да допълните свързаната си фирмена сметка с банков превод. След като вече разполагате с достатъчно средства в свързаната си сметка, можете да се върнете и да извършите възстановяване на сумата за тази транзакция.

Свързани статии