Как можем да ви помогнем?

Какво представлява свързаната фирмена сметка?

Свързаната фирмена сметка е фирмена сметка, която е свързана с Вашата търговска(и) сметка(и). Ако сте конфигурирали автоматични тегления между свързана фирмена сметка и търговска сметка, наличните средства ще бъдат автоматично прехвърлени във Вашата свързана сметка в края на всеки ден.

Ако наличността във Вашата търговска сметка е твърде ниска, свързаната фирмена сметка ще бъде използвана и за възстановяване/сторниране на плащания. Можете също така да изберете свързана фирмена сметка, асоциирана с търговската сметка, като щракнете върху менюто Настройки на конкретна фирмена сметка.

Свързани статии