Как можем да ви помогнем?

Имам неосчетоводено плащане в търговския портал – какво означава това?

След като плащането бъде оторизирано, то трябва да бъде осчетоводено, за да може парите да бъдат прехвърлени от банковата сметка на титуляра на картата в банковата сметка на търговеца. По принцип като търговец Вие можете да зададете автоматично или ръчно осчетоводяване на средствата на клиентите в API конфигурацията.

Препоръчваме Ви да изберете режим на автоматично осчетоводяване, освен ако не искате да осчетоводявате сумите само когато стоката е на път да бъде изпратена или услугата е на път да бъде предоставена. Ако решите да осчетоводявате сумите ръчно, можете да щракнете върху определено плащане в списъка с трансакции и тогава ще видите опция да го осчетоводите или да го анулирате.

Свързани статии