Как можем да ви помогнем?

Получих имейл и насочено известие, с които се изисква възстановяване на сумата за разход, маркиран като отхвърлен. Какво да направя?

Това означава, че администраторът не е одобрил този разход и трябва да направите превод за възстановяване на сумата по посочената банкова сметка. Администраторът ще посочи причината за отхвърлянето на разхода. Ако се съгласите с нея, трябва да направите превод за възстановяване на сумата по посочената банкова сметка.

Ако не се съгласите, обърнете се към администратора, и в случай че разходът не е трябвало да бъде отхвърлен, администраторът има възможност да отмени заявката за възстановяване на сумата в уеб интерфейса за администратор. В този случай ще бъдете уведомени по имейл, че заявката за възстановяване на сумата е отменена.

Свързани статии