Как можем да ви помогнем?

Може ли да се променя задължителната информация, която се изисква от служителите?

Може по всяко да променяте информацията, която се изисква от служителите ви в приложението им Revolut Business. Промените се правят в раздела „Настройки“ в „Разходи“.

Задължителната информация, която може да активирате/дезактивирате, е съответно „Категория“, „Разписка“ и „Описание“. За да активирате функцията, включете превключвателя, а за да я дезактивирате, просто изключете превключвателя.

Свързани статии