Как можем да ви помогнем?

Какво се случва, ако подам заявка за възстановяване на сума на разход?

Може да откажете разход като несъответстващ на правилата, ако например членът на екипа е направил частен разход, използвайки бизнес карта.
За да заявите възстановяване на сума, просто щракнете върху червения бутон на разхода в списъка на „Предстоящи“ разходи. Ще ви попитаме за причината за отхвърлянето, след което уведомяваме члена на екипа по имейл и в мобилното приложение Revolut Business.

Ще му изпратим и подробни данни за сметката, по която да възстанови сумата.
В уеб интерфейса за администратор разходът ще бъде преместен от раздела „Предстоящи“ в раздела „Очаква възстановяване“. където може да следите състоянието му. Когато открием входящо плащане в размер на същата сума и за същата дата, ще покажем възстановяването като „Открито е възможно възстановяване“.

Може по всяко време да маркирате разхода като „Възстановен“ или да изтриете заявката за възстановяване на сума. Ако маркирате разхода като „Възстановен“, той ще бъде преместен в раздела „Завършени“.
Ако отмените заявката за възстановяване на сума, служителят ще бъде уведомен по имейл, че заявката за възстановяване на сума е отменена и разходът ще бъде преместен в раздела „Предстоящи“ за по-нататъшна обработка.
Ако сте свързали Xero, ще експортираме разхода, заедно със сметка за възстановяването на сумата, за да можете правилно да го осчетоводите."

Свързани статии