Как можем да ви помогнем?

Какви данни ще се експортират в Xero?

Ако настроите инструмента за управление на разходи чрез Xero, ще импортираме вашата диаграма на сметките и данъчните ставки директно от Xero. Това означава, че когато вие и вашият екип обработвате разходи в Revolut, ще можете директно да избирате категорията и данъчната ставка, които бихте използвали в Xero. Това означава, че щом одобрите или отхвърлите разход, ние ще експортираме в Xero „трансакция по сметката“, включително разписки, описание на разхода, категория и данъчни ставки в Xero. Това означава, че няма да е необходимо да правите друго в Xero.

Свързани статии