Как можем да ви помогнем?

Как мога да синхронизирам стари трансакции?

За да избегне появяването на дублиращи се трансакции в сметката ви в Xero, Revolut синхронизира само минали трансакции, когато изберете да създадете нова сметка в Xero. Когато настройвате интеграцията за Xero, ще бъдете попитани дали имате съществуваща сметка на Revolut в Xero. Ако изберете „Да“ и свържете вашите съществуващи сметки, едва от този момент нататък ще синхронизираме трансакции. Това е защото вие вече имате предишни трансакции в сметката си в Xero. Ако изберете „Не“, ще създадете нова сметка в Xero и ще синхронизирате всички предишни трансакции от съответните сметки в Revolut, чак до периода на Xero или заключената година.

Свързани статии