Как можем да ви помогнем?

Данъчни задължения

Всяка компания е длъжна да разкрива и плаща дължим данък във връзка с извършването на плащания чрез мрежата Revolut Business. Компанията носи отговорност за определянето на вида на данъците, ако има такива, които са приложими към направените или получените плащания чрез нашите услуги Revolut Business, и да събира, отчита и превежда правилната сума на данъка на съответния орган. Настоятелно препоръчваме да потърсите правен/данъчен съвет, ако нямате яснота за някои от последиците на данъчното отчитане във връзка с използването на Revolut Business.

Свързани статии