Как можем да ви помогнем?

Ще ми бъдат ли начислявани такси за парични преводи?

Ако превишите лимита на своя план за местни или международни преводи, ще бъдете таксувани за прехвърляне на средства.

За всеки местен превод, който изпращате или получавате, над лимита на плана, ще бъдете таксувани £0.2 на превод. Що се отнася до международните преводи над лимита, ще бъдете таксувани £3 на превод.

Revolut не ви начислява допълнителни такси за паричен превод, но не можем да попречим на банка бенефициент или банка посредник да прилага такса при движението или получаването на парите.

За местни преводи от GBP и EUR няма да таксуваме нищо и единствените разходи ще се прилагат от банката бенефициент, като тези преводи се извършват съответно чрез Faster Payments и SEPA. Ако банката бенефициент се намира извън ЕС или преводът не е в евро, тогава преводът ви ще бъде изпратен чрез SWIFT и може да ви се начислят такси за международен банков превод.

Банката бенефициент може също така да начисли такса за получаване на превода. Докато парите се превеждат, може да бъдат обработени от банка посредник, която може също да ви начисли такса за обработка. Поради тази причина получената сума може да е по-малка от тази, която сте изпратили.

Можем да ви предоставим прогнозни очаквания за възможните такси за следните валути: 35 AUD, 20 CAD, 50 AED, 16 – 32 EUR (извън SEPA), 7500 JPY, 35 NZD, 20 – 40 USD.

Свързани статии